Algemene voorwaarden & privacy

Privacy

Voor elk(e) sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op deze website kun je ons privacy- en cookiestatement altijd inzien.
Doeleinden van gebruik
deJouwe bv, deJouwe.com (hierna ook te noemen deJouwe) verwerken je persoonsgegevens voor:

  • de acceptatie van je bestelling
  • uitvoering van overeenkomsten met je
  • relatiebeheer
  • managementinformatie
  • product- en dienstontwikkeling
  • het bepalen van haar (algemene) strategie
  • het uitvoeren van analyses en
  • het nakomen van wettelijke verplichtingen
  • het bewaren van gemaakte ontwerpen

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan deJouwe groepsvennootschappen, samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen deJouwe, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

Daarnaast kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt om je al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van deJouwe en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.

Informatie voortvloeiende uit de tussen jou en deJouwe bestaande overeenkomst kun je per e-mail of SMS ontvangen. Commerciële informatie kun je ook per e-mail of SMS ontvangen, als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kun je tevens op het door jou opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Als je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat je gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kun je dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Als je ons wilt contacten klik dan hier.

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan deJouwe gegevens van jou die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar deJouwe mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.

deJouwe gebruikt je persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Bekijk ook onze cookiestatement en veiligheid van gegevens.

Algemene voorwaarden

Ingevolge de aard van de producten die worden geleverd door de Jouwe bv en deJouwe.com gebeuren alle leveringen en vallen alle betalings- en andere financiële transacties onder de bepalingen zoals genoemd en verwoord in de leveringsvoorwaarden van de Grafische Industrie. Deze zijn hier te downloaden. Alle door klanten gehanteerde inkoopvoorwaarden worden bij deze, voor het tot stand komen van enige verplichting en/of verbintenis, door deJouwe bv, afgewezen.

Door opdracht tot productie te geven, geef je te kennen alle bepalingen en voorwaarden gelezen en begrepen te hebben, en er mee in te stemmen.